درباره ما

 

میشی کجاست؟

 
 

میشی یکی از روستاهای قدیمی وتاریخی که قدمت آن به چندصد سال می رسد  إین روستای آباد ترین روستای بیابان در سابق ولاحق می باشد وإین روستای تابع استان ساحلی بندر عباس _ استان هرمزگان  حالی تابع شهر بندر سیریک در شاهراه میناب وجاسک قراردارد

إین  روستا در سابق دارای آبادی بسیاری مانند نخلستان  وزمینهای حاصل خیز دارای گله وگوسفند وشترهای زیادی بوده وبخصوص میشهای فراوان داشتند بهمین جهت نام إین روستا را میشی گذاشتند و آن دوره وزمان که أکثر مردم بی سواد بودند بیشتر مردم إین روستای ملاء قرآن خوان وبا تقوی  بودند  چون در آن أیام أدای فریضة حج راکه رکنی از ارکان اسلام است وبا مشقت تمام بجای آورده اند بطور مثال ” حاجی دادشاه ” به همراهی حاجی محمود وحاجی ابراهیم و”حاجی محمد جمعةاداء نمودند  رحمت الله علیهم روحشان شاد ویادشان گرامی باد .

در سمت شرقی إین روستا نزدیک به تپه کوه آثار خانهای قدیمی دیده میشود که دلیل بر إین است که درإین منطقة اشخاصهای درچند صد سال پیش زندگی کرده اند حتی گورهای به چشم میخورد وبجوار إین آثار باستانی حرم امازاده ای بنام شهباز وجود دارد که أهالی منطقة بیابان احترام خاصی بروی قائلند .

از جمله یکی از آثار باستانی منطقة میشی که قدمت آن به چند صد سال پیش بر میگرد  قبرستانی قدیمی وکهن می باشد ومعروف به قبرستان اسحاق است که  ،اسحاق جد تمامی اسحاقیانی  که از میناب تا جاسک هستند می باشد او إین زمین را خریده ووقف نموده است  .

روستای میشی از چند دهکده تشکیل شده است .۱میشی قدیم (که خودداری که چند محله است )1سربندور2نوشهر میشی 3تومانراهی 4. شهر بلوچان 5- آلوردان 6جتی –7 لردی 8-مغ ناطم 9-سورغ  10 – کرسرگ 11- 12- شمجو 13- مغمیران 14- چاکری .

 دراین روستامردم به لهجة محلی  صحبت می کنند ۱- زبان بلوچی 2- زبان شهری که نزدیک به زبان مینابی وبندری وفارسی است 3- زبان أردوئی یا مارزی که از رودبار به ارمغان آورده اند.

 شغل اکثرمردم در سابق کشاورزی  (که با محصولات دیمی انجام میگیرد ) ” دامداری “تجارت  “ملوانی ” صیادِی ” نجاری”  عده ای از مردم میشی در سالهای متمادی به کشورهای  خلیج مانند ” کویت “قطر ” بحرین ” عمان _ مسقط”  امارات متحده عربی ” مهاجرت کرده اند ودر آن کشورها مقیم شده اند وإین عدهٌ هیچوقت رابطة خودرا با مولد خویش قطع نکرده اند وبرای دیدار خویشاوندان وهمشهریان خود به محل می آیند ودراحداث مساجد ومؤسسات فرهنگی وبهداشتی  از بعضی خیرین وثروتمندان وبا کمک مادی  خویش شرکت می نمایند  وبه فکر منطقة خویَش هستند    .

 ولی حالا به فضل خداوند وبه همت مردم تلاشگر میشی بازارچه ای دارند که آنرا میشی سنتر میتوان نامید  .

بازار میشی در جذب تریست جایگاه ویژه ای در این استان دارد و در تمام فصول سال از تکاپو و ترافیک مستمر گردشگر برخوردار است.

این یکی از بزرگترین بازارچه اززهوکی میناب تا اطراف بندر کنارک وچهابهار میباشد .امروزه در سرتاسر بیابان میشی را بنام همین بازارچه میشناسند .

موسس این بازارچه مرحوم عبد الله عیسی رستمی میباشند که قبل از چهل سال بیش اولین مغازه را بنا نمودند وبعدازآن علی محمد محمود حاجی زاده وبعد ابراهیم پیمان تااینکه نانوایی وکارخانه یخ وپمپ بنزین نیز ساخته شد .وامروز میشی سنتر معروف است  .

فاصله کرمان تا  بازارچه میشی حدود 6 ساعت می باشد.

بازارچه میشی محلی برای فروش اجناس برند خارجی و اصل با قیمت مناسب

09179766293
هرمزگان،شهرستان سیریک،بازارچه میشی،لوازم خانگی حاجی زاده سیریک،محله میشی, هرمزگان 7946155672