راهنمای خرید

پس از اضافه کردن محصولات به سبد خرید باید خرید خود را نهایی کنید. پس ازتکمیل مشخصات خود اقدام به پرداخت مبلغ سفارش نمایید تا سفارش شما نهایی و سپس ارسال شود. در حال حاضر روش پرداخت کارت به کارت فعال می باشد. که بعد از ثبت سفارش شماره کارت ما برای شما نمایش داده میشود، پس ار نمایش شماره کارت به مدت 1 ساعت سفارش شما نگه داشته میشود پس از آن درصورت عدم ارسال مشخصات فیش واریزی لغو خواهد شد.