گردونه شانس

برای مشاهده گردونه شانس باید وارد شوید

برای چرخوندن گردونه باید ابتدا ثبت نام کرده و سپس وارد حساب کاربری خود شوید.

برای چرخاندن گردونه شانس به 10 امتیاز نیاز دارید. هر بار که شانس خود را امتحان میکنید 10 امتیاز از شما کسر می گردد

 

 

پس از کسب امتیاز لازم شما می توانید امتیاز خود را تبدیل به پول نقد کنید و با استفاده از اعتبار کیف پول در خرید هایتان از فروشگاه استفاده کنید. 

نقد کردن امتیاز